Υπολογισμός της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή με βάση τη συνάρτηση ζήτησης με το Maxima

Το βίντεο έχει διάρκεια 11:49. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Maxima elasticity ελαστικότητα ζήτησης ελαστικότητα
Ελαστικότητα και καπύλη ζήτησης

Έστω η συνάρτηση ζήτησης:

$$ q = 8 - p/5 $$

Να υπολογιστεί η ελαστικότητα όταν η τιμή μεταβάλλεται από $$ p_1=25 $$ σε $$ p_2=30 $$.

Υπενθυμίζεται πως ισχύει:

$$ E_{D} = \cfrac{ \cfrac{\Delta q}{q} } { \cfrac{\Delta p}{p} } = \cfrac{ \cfrac{q_2 - q_1}{q_1} } { \cfrac{p_2-p_1}{p_1} } = \cfrac{q_2 - q_1}{q_1} \times \cfrac{p_1}{p_2-p_1} $$

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.