Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "εξωτερική σύζευξη"

Σχεσιακή άλγεβρα: Εξωτερική σύζευξη (11:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα εξωτερική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Αριστερή εξωτερική σύζευξη (11:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα αριστερή εξωτερική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Δεξιά εξωτερική σύζευξη (4:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα δεξιά εξωτερική σύζευξη JOIN

SQL-04.5: Εξωτερική σύζευξη (OUTER JOIN) στην SQL, παραδείγματα με αριστερή (LEFT JOIN) και δεξιά (RIGHT JOIN) εξωτερική σύζευξη (27:20).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN OUTER JOIN LEFT JOIN RIGHT JOIN εξωτερική σύζευξη αριστερή σύζευξη δεξιά σύζευξη


cannot execute lg query