Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "ξένα κλειδιά"

SQL-04.1: Γενικά για τα ερωτήματα σύζευξης πινάκων, σχήμα της βάσης δεδομένων και χρήση ξένων κλειδιών (28:48).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN

SQL-04.2: Καρτεσιανό γινόμενο και θ σύζευξη στην SQL, παραδείγματα και εφαρμογές (44:57).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά καρτεσιανό γινόμενο cartesian product θ JOIN θ σύζευξη

SQL-04.3: Φυσική σύζευξη (NATURAL JOIN) στην SQL (28:06).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN NATURAL JOIN φυσική σύζευξη

SQL-04.4: Εσωτερική σύζευξη (INNER JOIN) στην SQL (13:34).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN INNER JOIN εσωτερική σύζευξη

SQL-04.5: Εξωτερική σύζευξη (OUTER JOIN) στην SQL, παραδείγματα με αριστερή (LEFT JOIN) και δεξιά (RIGHT JOIN) εξωτερική σύζευξη (27:20).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συσχετίσεις ξένα κλειδιά JOIN OUTER JOIN LEFT JOIN RIGHT JOIN εξωτερική σύζευξη αριστερή σύζευξη δεξιά σύζευξη