Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "σχεσιακό μοντέλο"

σελίδα 1 σελίδα 2

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: σχεσιακό μοντέλο και SQL (15:02).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα σχεδιασμός σχεσιακό μοντέλο

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: το πρόβλημα των διδύμων και η λύση με νέα μοντελοποίηση (20:05).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα δίδυμα σχεσιακό μοντέλο ξένο κλειδί συσχέτιση

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Τιμές NULL, ιστορία και σημασία τους (25:26).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL τριαδική λογική

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Παραδείγματα τιμών NULL (29:42).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL παραδείγματα

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: οι κανόνες του E. Codd (13:40).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο Codd rules

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Κεντρικές έννοιες και ορισμοί για τις σχέσεις (25:24).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο σχέσεις έννοιες ορισμοί

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Οι 4 βασικές ιδιότητες των σχέσεων (20:11).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο σχέσεις ιδιότητες

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Είδη σχέσεων (10:59).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο σχέσεις είδη σχέσεων

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Τιμές NULL και διάσπαση πινάκων (10:19).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL διάσπαση σχέσεων

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Κλειδιά σχέσεων, υπερκλειδί, υποψήφιο κλειδί, πρωτεύον κλειδί (30:51).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο υπερκλειδί υποψήφιο κλειδί πρωτεύον κλειδί