Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: το πρόβλημα των διδύμων και η λύση με νέα μοντελοποίηση

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 20:05, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα δίδυμα σχεσιακό μοντέλο ξένο κλειδί συσχέτιση

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.