Η ώρα είναι:

Βρέθηκε 1 αποτελέσμα αναζήτησης βίντεο για "τριώνυμο"

Λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αx^2 + βx + γ = 0 στο Excel/Calc (1:30).
Tags: Excel Calc IF λογικοί έλεγχοι εξίσωση επίλυση εμφώλευση τριώνυμο