Λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αx^2 + βx + γ = 0 στο Excel/Calc

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:30, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Excel Calc IF λογικοί έλεγχοι εξίσωση επίλυση εμφώλευση τριώνυμο

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να έχουμε τη λύση της εξίσωσης $$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$$ , για κάθε πραγματική τιμή των α,β,γ.

Η λύση βασίζεται στον τύπο της διακρίνουσας και είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί πως:

$$\Delta = \beta^2 - 4 \alpha \gamma$$
  • Αν $$\Delta > 0$$, τότε υπάρχουν δύο λύσεις
  • Αν $$\Delta = 0$$ τότε υπάρχει μία διπλή λύση
  • Αν $$\Delta < 0$$ τότε η εξίσωση είναι αδύνατη

Το ζητούμενο είναι να προγραμματιστεί ένα φύλλο εργασίας, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπ' όψιν όλες οι πιθανές περιπτώσεις, και να δίνεται η ορθή απάντηση.

Δείτε επίσης σχετικά θέματα εδώ: Λογικές συναρτήσεις και λογικοί έλεγχοι με το Excel/Calc

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.