Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "CREATE"

Περιορισμοί πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού (13:04).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Επίδραση των περιορισμών πρεωτεύοντος και ξένου κλειδιού (16:41).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Εναύσματα (triggers) ενημέρωσης βάσης δεδομένων (16:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί εναύσματα διαδοχική ενημέρωση διαδοχική διαγραφή SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Η εντολή CREATE TABLE για τη δημιουργία πίνακα (22:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DDL δημιουργία πίνακα CREATE TABLE database schema

SQL: Χρήστες και συνθηματικό πρόσβασης (28:38).
Tags: SQL security username password ασφάλεια έλεγχος πρόσβασης όνομα χρήστη συνθηματικό GRANT CREATE USER

SQL: Εκχώρηση, κληρονόμηση και αναίρεση δικαιωμάτων (32:42).
Tags: SQL security username εκχώρηση δικαιωμάτων αναίρεση δικαιωμάτων κληρονόμηση δικαιωμάτων GRANT REVOKE CREATE USER