Η ώρα είναι:

Βρέθηκε 1 αποτελέσμα αναζήτησης βίντεο για "IS NOT NULL"

SQL-02.1: Έλεγχος NULL τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL NULL έλεγχος NULL IS NULL IS NOT NULL