Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Κατανομή βαθμολογίας από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους

Σεπτεμβρίου 2020

Σεπτεμβρίου 2020

Ιουνίου 2020

Ιουνίου 2020

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2020

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2020

Σεπτεμβρίου 2019

Σεπτεμβρίου 2019

Ιουνίου 2019

Ιουνίου 2019

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2019

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2019

Σεπτεμβρίου 2018

Σεπτεμβρίου 2018

Ιουνίου 2018

Ιουνίου 2018

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2018

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2018

Σεπτεμβρίου 2017

Σεπτεμβρίου 2017

Ιουνίου 2017

Ιουνίου 2017

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2017

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2017

Σεπτεμβρίου 2016

Σεπτεμβρίου 2016

Ιουνίου 2016

Ιουνίου 2016

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2016

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2016

Σεπτεμβρίου 2015

Σεπτεμβρίου 2015

Ιουνίου 2015

Ιουνίου 2015

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2015

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2015

Σεπτεμβρίου 2014

Σεπτεμβρίου 2014

Ιουνίου 2014

Ιουνίου 2014

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2014

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2014

Σεπτεμβρίου 2013

Σεπτεμβρίου 2013

Ιουνίου 2013

Ιουνίου 2013

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2013

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2013

Σεπτεμβρίου 2012

Σεπτεμβρίου 2012

Ιουνίου 2012

Ιουνίου 2012

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2012

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2012

Σεπτεμβρίου 2011

Σεπτεμβρίου 2011

Ιουνίου 2011

Ιουνίου 2011

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2011

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2011

Σεπτεμβρίου 2010

Σεπτεμβρίου 2010

Ιουνίου 2010

Ιουνίου 2010

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2010

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2010

Ιουνίου 2009

Ιουνίου 2009

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2009

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2009

Σεπτεμβρίου 2008

Σεπτεμβρίου 2008

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2008

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2008

Σεπτεμβρίου 2007

Σεπτεμβρίου 2007

Ιουνίου 2007

Ιουνίου 2007

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2007

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2007

Σεπτεμβρίου 2006

Σεπτεμβρίου 2006

Ιουνίου 2006

Ιουνίου 2006

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2006

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2006

Σεπτεμβρίου 2005

Σεπτεμβρίου 2005

Ιουνίου 2005

Ιουνίου 2005

Ιουνίου 2004

Ιουνίου 2004

Σεπτεμβρίου 2003

Σεπτεμβρίου 2003

Ιουνίου 2003

Ιουνίου 2003

Σεπτεμβρίου 2002

Σεπτεμβρίου 2002

Ιουνίου 2002

Ιουνίου 2002