Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Κατανομή βαθμολογίας από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2018

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2018

Σεπτεμβρίου 2017

Σεπτεμβρίου 2017

Ιουνίου 2017

Ιουνίου 2017

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2017

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2017

Σεπτεμβρίου 2016

Σεπτεμβρίου 2016

Ιουνίου 2016

Ιουνίου 2016

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2016

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2016

Σεπτεμβρίου 2015

Σεπτεμβρίου 2015

Ιουνίου 2015

Ιουνίου 2015

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2015

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2015

Σεπτεμβρίου 2014

Σεπτεμβρίου 2014

Ιουνίου 2014

Ιουνίου 2014

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2014

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2014

Σεπτεμβρίου 2013

Σεπτεμβρίου 2013

Ιουνίου 2013

Ιουνίου 2013

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2013

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2013

Σεπτεμβρίου 2012

Σεπτεμβρίου 2012

Ιουνίου 2012

Ιουνίου 2012

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2012

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2012

Σεπτεμβρίου 2011

Σεπτεμβρίου 2011

Ιουνίου 2011

Ιουνίου 2011

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2011

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2011

Σεπτεμβρίου 2010

Σεπτεμβρίου 2010

Ιουνίου 2010

Ιουνίου 2010

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2010

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2010

Ιουνίου 2009

Ιουνίου 2009

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2009

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2009

Σεπτεμβρίου 2008

Σεπτεμβρίου 2008

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2008

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2008

Σεπτεμβρίου 2007

Σεπτεμβρίου 2007

Ιουνίου 2007

Ιουνίου 2007

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2007

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2007

Σεπτεμβρίου 2006

Σεπτεμβρίου 2006

Ιουνίου 2006

Ιουνίου 2006

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2006

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2006

Σεπτεμβρίου 2005

Σεπτεμβρίου 2005

Ιουνίου 2005

Ιουνίου 2005

Ιουνίου 2004

Ιουνίου 2004

Σεπτεμβρίου 2003

Σεπτεμβρίου 2003

Ιουνίου 2003

Ιουνίου 2003

Σεπτεμβρίου 2002

Σεπτεμβρίου 2002

Ιουνίου 2002

Ιουνίου 2002

cannot execute lg query