Αλφαριθμητικά στη C++

Αλφαριθμητικό (string) είναι οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων, και στη C++ ορίζεται ως ένας πίνακας. Τα στοιχεία του πίνακα είναι οι χαρακτήρες του αλφαριθμητικού, συν τον ειδικό χαρακτήρα τέλους (null character). Όλα τα αλφαριθμητικά περιέχουν το χαρακτήρα τέλους, έτσι πχ η λέξη hello είναι πίνακας 6 και όχι 5 θέσεων.

Οι πίνακες χαρακτήρων ορίζονται ως:

char s[10];

Η μεταβλητή s ορίζεται ως πίνακας 10 θέσεων (9 χαρακτήρες και ο χαρακτήρας τέλους).

Παραδείγματα και ασκήσεις με αλφαριθμητικά