Παραδείγματα με το Excel/Calc που χρησιμοποιούν λογικές συναρτήσεις

Μερικά παραδείγματα με χρήση λογικών συναρτήσεων (if, or, and) στο Excel/Calc