Χρήση της βιβλιοθήκης επιστημονικών υπολογισμών GSL στη C++

Η GSL (Gnu Scientific Library) είναι συλλογή από συναρτήσεις (σε απλή C) για αριθμητικούς και επιστημονικούς υπολογισμούς (εξισώσεις, ολοκληρώματα, γραμμική άλγεβρα, βελτιστοποίηση, διαφορικές εξισώσεις κ.α.).

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα