Χρήση της βιβλιοθήκης επιστημονικών υπολογισμών GSL στη C++

Η GSL (Gnu Scientific Library) είναι συλλογή από συναρτήσεις (σε απλή C) για αριθμητικούς και επιστημονικούς υπολογισμούς (εξισώσεις, ολοκληρώματα, γραμμική άλγεβρα, βελτιστοποίηση, διαφορικές εξισώσεις κ.α.).