Αναστολή λόγω αναστολής

Άλλο ένα μήνυμα από το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ημερομηνία:   Tue, 23 Oct 2012 11:52:27 +0300
Από:   btsikari@cc.uoi.gr
Προς:   group_dep@cc.uoi.gr
Θέμα:   [group_dep] ΑΝΑΣΤΟΛΗ_ΑΠΕΡΓΙΑΣ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ στην τελευταία συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή της
απεργιας που είχε ορισθεί για 24-25/10/2012 επειδή στις 24/10/2012 υπάρχει
αναστολή του εκπαιδευτικού έργου με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου λόγω της
εκλογικής διαδικασίας ενώ για τις 25/10/2012 δεν υφίσταται εκλογική διαδικασία
ανάδειξης του εκπροσώπου των φοιτητών λόγω μη υποβολής υποψηφιοτήτων.
Συναδελφικά
Βασίλειος Τσίκαρης
Γραμματέας Συλλόγου ΔΕΠ του ΠΙ

Δείτε επίσης [iid=399]