Η ώρα είναι:

Πρότυπη βιβλιοθήκη και λίστες στη C++