Ασκήσεις για το εργαστήριο Η/Υ

Πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο Η/Υ. Το παραδείγματα παρακάτω είναι ενδεικτικά για την εξάσκησή σας σε προγράμματα Η/Υ. Είναι καλό να τα κάνετε, ωστόσο δεν βαθμολογούνται.

Ασκήσεις που βαθμολογούνται

Περιγραφή των ασκήσεων

Οι παρακάτω ασκήσεις, για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 βαθμολογούνται. Γενικά, γίνεται μια παρουσίαση του σχετικού θέματος στην τάξη και θα πρέπει να στείλετε τη λύση της.

Αποστολή των λύσεων

Στείλτε τις απαντήσεις εδώ. Προσοχή! στις ασκήσεις 1-5 μόνο αρχεία τύπου .xlsx