Η ώρα είναι:

Λίστα φοιτητών και ώρα προσέλευσης

Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Δηλώσεις συμμετοχής στην τελική εξέταση (λίστα φοιτητών και ώρα προσέλευσης).

Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις:

Α.Φ.Μ. Όνομα Τμήμα
00392 Ε. Γ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
01959 Χ. Κ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
02012 Ν. Π. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
02031 Σ. Π. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
02061 Γ. Τ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
02095 Κ. Π. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
02144 Χ. Δ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
02181 Χ. Κ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
02288 Ν. Τ. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
02455 Α. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
02478 Ι. Ν. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
02575 Γ. Α. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
02584 Μ. Β. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
02586 Σ. Β. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
02707 Π. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
02754 Γ. Σ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
02763 Δ. Σ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
02840 Α. Λ. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
02922 Α. Γ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
02926 Δ. Γ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
02945 Π. Ζ. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
02966 Α. Κ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
03006 Χ. Λ. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
03021 Π. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
03067 Β. Π. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
03179 Γ. Ζ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
03200 Σ. Ρ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
03208 Ε. Α. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03217 Κ. Β. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03244 Α. Ζ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03302 Δ. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
03318 Γ. Ν. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
03381 Α. Τ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
03385 Π. Τ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
03424 Α. Κ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
03461 Κ. Γ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03534 Χ. Η. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
03590 Π. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03650 Φ. Σ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
03670 Π. Τ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
03723 Χ. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03766 Ε. Α. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
03768 Γ. Α. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03803 Α. Δ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03831 Σ. Κ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03839 Π. Κ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
03852 Δ. Λ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03856 Δ. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03864 Δ. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
03871 Κ. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03874 Δ. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
03882 Δ. Ν. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
03884 Ρ. Ν. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
03891 Κ. Ν. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
03901 Ε. Π. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
03907 Α. Π. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
03920 Δ. Σ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
03935 Β. Σ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
03936 Ε. Σ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
03952 Δ. Τ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
03969 Α. Φ. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
03972 Α. Χ. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
03996 Δ. Τ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
04025 Δ. Κ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
04038 Δ. Π. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04075 Σ. Α. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
04076 Γ. Α. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
04082 Χ. Β. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
04094 Κ. Γ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04130 Σ. Ι. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
04136 Π. Κ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04142 Ν. Κ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
04149 Κ. Κ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04155 Κ. Κ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04199 Δ. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04210 Σ. Μ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04232 Μ. Π. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00
04233 Ε. Π. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04242 Ε. Π. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04250 Δ. Ρ. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
04261 Α. Σ. Τελική εξέταση - Τμήμα 2, προσέλευση 09:30
04282 Ι. Τ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04294 Δ. Φ. Τελική εξέταση - Τμήμα 3, προσέλευση 10:15
04296 Δ. Φ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04305 Β. Χ. Τελική εξέταση - Τμήμα 5, προσέλευση 12:00
04309 Ε. Ψ. Τελική εξέταση - Τμήμα 4, προσέλευση 11:00