Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά: Απαιτήσεις και οδηγίες του μαθήματος

Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα στο χώρο της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των υπολογιστικών οικονομικών. Δεν υπάρχει απαίτηση για προηγούμενη γνώση ή εμπειρία. Ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξη του κλάδου και οι μεγάλες απαιτήσεις της οικονομικής επιστήμης σε χρήση Η/Υ επιβάλλουν τη γρήγορη ενσωμάτωση στο μάθημα όλο και περισσότερων μεθόδων, γνώσεων και ικανοτήτων.

Πέρα από τις γενικές γνώσεις για την τεχνολογία των Η/Υ, θα έρθετε σε επαφή με λειτουργικά συστήματα όπως είναι τα Windows 8/10 και το Linux/Ubuntu, θα εργαστείτε με τα λογιστικά φύλλα (Excel/Calc/Google sheets), με άλλα προγράμματα όπως R ή Maxima, και θα μάθετε να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για επιστημονικούς σκοπούς.

Το μάθημα έχει μεγάλη συγγένεια με τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών: Στατιστική (κυρίως), Μαθηματικά και Εισαγωγή στα Οικονομικά. Στοιχειώδεις γνώσεις των τριών αυτών μαθημάτων είναι απαραίτητες για την επιτυχία στο μάθημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολλές από τις ασκήσεις του μαθήματος χρειάζονται εξειδικευμένο λογισμικό, όπως είναι το Maxima (Mathematica), το Octave (Matlab), ή το R (Stata). Παρ' όλο που το μάθημα δεν έχει σκοπό να σας κάνει πεπειραμένους χρήστες και προγραμματιστές ειδικών εφαρμογών, θα πρέπει να μπορείτε να αντιμετωπίζετε απλά προβλήματα με το κατάλληλο υπολογιστικό εργαλείο.

Για τις ανάγκες του μαθήματος, σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να αγοράσετε Η/Υ ή συνοδευτικό λογισμικό. Μπορείτε βέβαια να το κάνετε, αν θέλετε. Αλλά το εργαστήριο Η/Υ του τμήματος επαρκεί πλήρως για την επιτυχή παρακολούθηση/εξέταση του μαθήματος.

Όλες οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε υπολογιστή (Windows/Mac/Linux). Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται να αγοράσετε λογισμικό για τις απαιτήσεις του μαθήματος. Αν έχετε δικό σας φορητο υπολογιστή, μπορείτε να έρχεστε με αυτό στο εργαστήριο. Αν χρειάζεστε το λειτουργικό σύστημα LINUX με όλα τα απαραίτητα προγράμματα, περάστε με ένα άδειο CD από το εργαστήριο. Η εγκατάσταση είναι απλή και γρήγορη (~ 20-30 λεπτά).

Σε αντίθεση με την παρακολούθηση μαθημάτων στην τάξη του Λυκείου, όπου "υποτίθεται" πως παρακολουθείτε τον καθηγητή, η διαμονή σας στο αμφιθέατρο σημαίνει πως:

  • Προσέρχεστε με αγάπη και αφοσίωση
  • Έχετε ήδη διαβάσει το περιεχόμενο της διάλεξης, έστω επιγραμματικά
  • Παρακολουθείται με προσοχή τη διάλεξη
  • Κρατάτε σημειώσεις
  • Ρωτάτε απορίες
  • Συμμετέχετε στη συζήτηση δύσκολων εννοιών
  • Επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας μόνο με τα μάτια

Η μετάβαση από την τάξη στο αμφιθέατρο, από τους 20 μαθητές μιας τάξης (ή τους 5 του φροντισηρίου) στους 200 ή 300 φοιτητές ενός αμφιθεάτρου, μπορεί να σας φανεί διασκεδαστική. Είναι όμως επίπονη και σοβαρή δοκιμασία. Για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ωστόσο, προϋποθέτει αυξημένη υπευθυνότητα και ωριμότητα.

Η τήρηση προσωπικών σημειώσεων για τις ασκήσεις του μαθήματος ή του εργαστηρίου είναι (ουσιαστικά) υποχρεωτική. Κανείς δε θα σας λύσει καμία απορία ή ερώτηση αν δεν έχετε μαζί σας το τετράδιό σας.