Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Μερικές σύντομες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση της κ. Μ. Τσακοπιάκου.

Ομιλητές της εκδήλωσης, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

  1. Μαρία Τσακοπιάκου, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
  2. Μαρία Τσακοπιάκου, Συντονιστής Erasmus+, τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  3. Mariangela Clendon, Erasmus intern, Department of Economics
  4. Εύη Χατζηστεργίου, Erasmus στη Ρώμη (Ιταλία)
  5. Κατερίνα Καλαμπόκη, Erasmus στο Μαϋνούθ (Ιρλανδία)
  6. Σταυρούλα Χαραλαμπίδου, Erasmus στο Αλικάντε (Ισπανία)
  7. Φοιτητές από παν/μια του εξωτερικού, Erasmus στα Ιωάννινα

Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται το τμήμα μας

Παρακάτω δίνεται ο χάρτης με τα συνεργαζόμενα παν/μια με τα οποία έχει συνάψει συμφωνία διμερούς συνεργασίας το παν/μιο μας. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε όποιο θέλετε για σπουδές. Προσοχή, με κάποια από αυτά εκκρεμεί τελική υπογραφή από την πρυτανεία είτε του δικού μας είτε του ξένου παν/μίου. Ενημερωθείτε σχετικά από τη διεύθυνση Διεθνών σχέσεων.

Αναζήτηση φορέα πρακτικής άσκησης Erasmus+

  1. Erasmus Internship Database
  2. leo-net