Η ώρα είναι:

Spreadsheets for Managerial Sciences, A. Stavrakoudis, University of Iasi