Η ώρα είναι:

Introduction to OLS, A. Stavrakoudis, Ruhr University of Bochum