Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "περιορισμός"

Χρησιμότητα και εφαρμογές, μεγιστοποίηση χρησιμότητας με τη μέθοδο Lagrange (1:57:46).
Tags: Maxima χρησιμότητα καμπύλες αδιαφορίας εισοδηματικός περιορισμός βελτιστοποίηση Lagrange

Σχεσιακή άλγεβρα: Οι σχεσιακές πράξεις προβολής και επιλογής (30:56).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα προβολή επιλογή περιορισμός

SQL-01.5: Περιορισμός εγγραφών με τον όρο WHERE (12:33).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή εγγραφών περιορισμός restrict WHERE

Περιορισμοί πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού (13:04).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Επίδραση των περιορισμών πρεωτεύοντος και ξένου κλειδιού (16:41).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Εναύσματα (triggers) ενημέρωσης βάσης δεδομένων (16:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί εναύσματα διαδοχική ενημέρωση διαδοχική διαγραφή SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε οπτικό περιβάλλον διεπαφής (GUI) παράδειγμα με το libre office base (51:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί PRIMARY KEY FOREIGN KEY libre office GUI διεπαφή χρήστη