Χρησιμότητα και εφαρμογές, μεγιστοποίηση χρησιμότητας με τη μέθοδο Lagrange

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:57:46, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Maxima χρησιμότητα καμπύλες αδιαφορίας εισοδηματικός περιορισμός βελτιστοποίηση Lagrange

  • Γράφημα καμπυλών αδιαφορίας
  • Καμπύλη εισοδηματικού περιορισμού
  • Τομή της καμπύλης εισοδηματικού περιορισμού με καμπύλη αδιαφορίας
  • Εφαπτομένη σημείου σε καμπύλη αδιαφορίας
  • Μεγιστοποίηση χρησιμότητας με τη μέθοδο Lagrange
  • Μεγιστοποίηση χρησιμότητας με 3 αγαθά
  • Επίδραση της μεταβολής του εισοδήματος στις επιλογές του καταναλωτή
  • Οριακή χρησιμότητα

UtilMax

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.