Η ώρα είναι:

Βρέθηκε 1 αποτελέσμα αναζήτησης βίντεο για "ραβδόγραμμα συχνοτήτων"

Ιστόγραμμα με την R (15:03).
Tags: R plot histogram hist rnorm ιστόγραμμα ραβδόγραμμα συχνοτήτων