Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "plot"

σελίδα 1 σελίδα 2

Γραφικές παραστάσεις δύο και τριών διαστάσεων με το Maxima (92:24).
Tags: Maxima graphs plot2d plot3d

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R: Κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (FRED) (28:30).
Tags: R online databases πηγές δεδομένων FRED USA ΑΕΠ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν γράφημα γραμμών line plot

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R με χρήση της βιβλιοθήκης fImport (23:16).
Tags: R online databases πηγές δεδομένων fImport rmetrics ΑΕΠ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν γράφημα γραμμών line plot hist kurtosis skewnes

Εξέλιξη της τιμής της βενζίνης (16:21).
Tags: Excel Calc line plot chart διάγραμμα γραμμών

Γράφημα ράβδων με δύο σειρές δεδομένων στο Excel/Calc (14:12).
Tags: Excel Calc bar plot chart διάγραμμα στηλών

Γράφημα με οριζόντιες ράβδους με συσσώρευση ποσοστού στο Excel/Calc (21:49).
Tags: Excel Calc bar plot chart percentage οριζόντιες ράβδοι ποσοστά

Απλό ραβδόγραμμα με το Excel/Calc (16:27).
Tags: Excel Calc bar plot chart ραβδόγραμμα

Ποσοστό κατηγορίας, διάγραμμα πίτας (pie chart) στο Excel/Calc (21:09).
Tags: Excel Calc plot chart pie πίτα διάγραμμα πίτας ποσοστό κατηγορίας

Γράφημα ποσοστιαίας μεταβολής των πελατών μιας επιχείρησης με το Excel/Calc (23:06).
Tags: Excel Calc plot chart lines bar percentage γράφημα γραμμών ραβδόγραμμα ποσοστιαία μεταβολή

Διαγράμματα ύψους μιας ομάδας καλαθοσφαίρισης, διαφορά από το μέσο ή από τον μεγαλύτερο όρο (27:21).
Tags: Excel Calc bar plot chart ραβδόγραμμα