Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R με χρήση της βιβλιοθήκης fImport

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 23:16, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

R online databases πηγές δεδομένων fImport rmetrics ΑΕΠ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν γράφημα γραμμών line plot hist kurtosis skewnes

library(fImport)

GDP <- fredSeries('GDP', from='1980-01-01')
plot.ts(GDP, col="blue", lwd=2)
grid() 

rGDP <- returns(GDP, method="simple", perc=TRUE)
plot.ts(rGDP, col="red", lwd=2)
grid()

hist(rGDP, col="blue")

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.