Η ώρα είναι:

Βρέθηκε 1 αποτελέσμα αναζήτησης βίντεο για "skewnes"

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R με χρήση της βιβλιοθήκης fImport (23:16).
Tags: R online databases πηγές δεδομένων fImport rmetrics ΑΕΠ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν γράφημα γραμμών line plot hist kurtosis skewnes