Εξέλιξη της τιμής της βενζίνης

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 16:21, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Excel Calc line plot chart διάγραμμα γραμμών

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης βενζίνης, για την περίοδο μιας εβδομάδας.

Να υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής.

ΕβδομάδαΤιμή
01/03/121.742
02/03/121.756
03/03/121.768
04/03/121.791
05/03/121.787
06/03/121.828
07/03/121.802

Ένα ενδεικτικό γράφημα (δοκιμάστε και άλλους τύπους):

ExFuel

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.