Απλοί υπολογισμοί και διαγράμματα με το Excel/Calc

Συνεχίζουμε με απλά διαγράμματα και υπολογισμούς στο Excel/Calc. Πιστεύω πως τα περισσότερα είναι γνωστά στους περισσότερους.

Βίντεο από τη διάλεξη

Τεστ πολλαπλής επιλογής

Δείτε εδώ: Τεστ πολλαπλής επιλογής του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.