Εξέλιξη της παραγωγής του καφέ, γράφημα περιοχής στο Excel/Calc

Το βίντεο έχει διάρκεια 15:48. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc region plot chart γράφημα περιοχής συσώρευση παραγωγή καφέ
coffee production

Παρακάτω σας δίνεται η παραγωγή καφέ σε χιλιάδες σάκους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2001-10 από 4 σημαντικές χώρες (ως προς την ποσότητα παραγωγής). Να κατασκευαστεί το διάγραμμα περιοχής που να δείχνει τη συνολική και επιμέρους ποσότητα παραγωγής. Σχολιάστε ομοιότητες και διαφορές με άλλους τύπους διαγραμμάτων που γνωρίζετε.

ΈτοςΒραζιλίαΚολομβίαΙνδονησίαΒιετνάμ
20013131010400698714841
20023136511962683313093
20034848011735673111574
20042882011230640415337
20053927211573753614340
20063294412564915913842
20074251211775748319340
20083607012516447416045
2009459928664961218438
20103947080981138017825

Η παραγωγή καφέ και η διάθεσή του στην παγκόσμια αγορά είναι πολύ σημαντική για ορισμένες χώρες του τρίτου κόσμου. Αναζητείστε και σχολιάστε:

  • Την παγκόσμια κρίση του καφέ
  • Την είσοδο του Βιετνάμ στην παγκόσμια αγορά καφέ
  • Τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις της καλλιέργειας καφέ
  • Την επίδραση της τιμής παραγωγού στην τιμή λιανικής πώλησης του καφέ
  • Τη χρηματιστηριακή αξία εταιριών που σχετίζονται με την παραγωγή, εμπορία και διακίνηση του καφέ

Στην υγειά σας!

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.