Γράφημα ποσοστιαίας μεταβολής των πελατών μιας επιχείρησης με το Excel/Calc

Το βίντεο έχει διάρκεια 23:06. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc plot chart lines bar percentage γράφημα γραμμών ραβδόγραμμα ποσοστιαία μεταβολή

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το πλήθος των νέων πελατών που κέρδισε μια εμπορική επιχείρηση ανά έτος.

ΈτοςΠλήθος
200334
200436
200543
200647
200740
200836
200939
201045
201144
201242

Να κατασκευαστούν δύο διαγράμματα:

  1. Διάγραμμα γραμμών που ενώνονται με σημεία που να δείχνει το πλήθος των νέων πελατών ανά έτος. 16 line plot
  2. Διάγραμμα στηλών που να δείχνει τη ποσοστιαία μεταβολή των νέων πελατών ανά έτος. 16 bar plot

Σημείωση: Αν $$x_1$$ είναι η αρχική τιμή και $$x_2$$ είναι η τελική τιμή, τότε η ποσοστιαία σχετική μεταβολή είναι:

$$ \frac{x_2 - x_1}{x_1} \times 100 = \left(\frac{x_2}{x_1} - 1 \right) \times 100 $$

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.