Γράφημα με οριζόντιες ράβδους με συσσώρευση ποσοστού στο Excel/Calc

Το βίντεο έχει διάρκεια 21:49. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc bar plot chart percentage οριζόντιες ράβδοι ποσοστά

Bar Horizontal Percentage

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μηνιαίων δαπανών (ποσά σε €) ενός νοικοκυριού σε διάφορες κατηγορίες. Ο πίνακας αναφέρεται σε μέσες τιμές για τα έτη 2010 και 2014.

ΚατηγορίαΈξοδα10Έξοδα14
Σπίτι580470
Τρόφιμα320310
Μετακίνηση200115
Παιδιά200220
Λοιπά420265
   
Σύνολο:1,720 €1,380 €

Το ζητούμενο είναι η κατασκευή ενός διαγράμματος (γραφήματος) σε οριζόντιες (μπορεί και σε κάθετες) ράβδους που να δείχνει την ποσοστιαία συμμετοχή κάθε κατηγορίας στις συνολικές δαπάνες του νοικοκυριού.

Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των ποσοστών. Το λογιστικό φύλλο μπορεί να κάνει αυτόματα τους υπολογισμούς.

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.