Διόδια - παραδείγματα υπολογισμών και γραφήματων στο Excel/Calc

Το βίντεο έχει διάρκεια 38:27. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Excel Calc bar plot chart ραβδόγραμμα γραμμές δευτερεύων άξονας ποσοστό ποσοσταία μεταβολή

Ο παρακάτω πίνακας δίνει το πλήθος Ι.Χ. και φορτηγών αυτοκινήτων που πέρασαν από ένα σταθμό διοδίων (ανά ημέρα) σε διάστημα δέκα ημερών:

ΗμέραΙ.Χ.Φορτηγά
11/2/200657326
12/2/200640317
13/2/200632244
14/2/200634665
15/2/200627243
16/2/200625587
17/2/200647642
18/2/200679432
19/2/200668328
20/2/200646354
  1. Να γίνει γράφημα του πλήθους οχημάτων ως προς την ημέρα διέλευσης, για τα Ι.Χ. και φορτηγά (δύο ξεχωριστές σειρές σε ένα γράφημα)
  2. Να υπολογίσετε το ποσοστό των Ι.Χ. και φορτηγών επί του συνόλου οχημάτων ανά ημέρα και να παραστήσετε γραφικά τα δύο νέα αυτά μεγέθη.
  3. Να υπολογίσετε και να παραστήσετε γραφικά την ποσοστιαία μεταβολή του πλήθους των Ι.Χ. και φορτηγών που διέρχονται από το σταθμό διοδίων.
  4. Αν κάθε Ι.Χ. πληρώνει 2.5 € και κάθε φορτηγό 9.2 € για τη διέλευσή τους να υπολογίσετε τα έσοδα του σταθμού διοδίων ανά ημέρα. Να παραστήσετε γραφικά τα έσοδα ανά ημέρα καθώς και το συνολικό πλήθος οχημάτων σε ένα γράφημα με διπλό κάθετο άξονα.
  5. Με βάση τον προηγούμενο υπολογισμό, να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων και να την παραστήσετε γραφικά.
  6. Με βάση τον υπολογισμό εσόδων, να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων με βάση τα έσοδα μιας ημερομηνίας αναφοράς, πχ την 11/2/2006. Να παραστήσετε την ποσοστιαία μεταβολή

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε μερικά ενδεικτικά γραφήματα. Για τη δική σας εξάσκηση προσπαθήστε να κάνετε διαφορετικού τύπου γραφήματα για το ίδιο ερώτημα.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.