Γραφικές παραστάσεις δύο και τριών διαστάσεων με το Maxima

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 92:24, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Maxima graphs plot2d plot3d

Παραδείγματα χρήσης των εντολών plot2d και plot3d.

Δείτε επίσης σχετικές ασκήσεις: Γραφικές παραστάστεις με το Maxima

a1 : 1/4;
a2 : 1/2;
a3 : 3/4;
y1 : x^a1;
y2 : x^a2;
y3 : x^a3;
plot2d([y1, y2, y3], [x,0.1,2], [ylabel, "y"],
       [style, [lines, 2, 1], [lines, 2, 2], [lines, 2, 3]],
       [legend, "a=3/2", "a=2", "a=3"],
       [gnuplot_preamble, "set key left"]);

383a

u(x,y) := x^(3/4) * y^(1/4);
plot3d(u(x,y), [x,0,1], [y,0,1]);

utility3d

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.