Η ώρα είναι:

Γραφικές παραστάστεις με το Maxima

Ασκήσεις γραφικών παραστάσεων με το Maxima. Δείτε επίσης τη σχετική παρουσίαση: Γραφικές παραστάσεις δύο και τριών διαστάσεων με το Maxima