Γράφημα συνάρτησης μιας μεταβλητής με το Maxima

Η κατασκευή γραφήματος συνάρτησης μιας μεταβλητής είναι απλή διαδικασία και μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ας δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το γράφηματης συνάρτησης

$$f(x) = x^2 $$

 1. Απευθείας, με κλήση της συνάρτησης plot2d:
  plot2d(x^2, [x,-3,3]);
  
 2. Με ορισμό της ποσότητας y και κλήση της συνάρτησης plot2d:
  y:x^2;
  plot2d(y, [x,-3,3]);
  
 3. Με ορισμό της συνάρτησης f(x) και κλήση της συνάρτησης plot2d:
  f(x):=x^2;
  plot2d(f(x), [x,-3,3]);
  

Όλοι οι τρόποι θα δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα:

x^2

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.