Γράφημα συνάρτησης μιας μεταβλητής με το Maxima

Η κατασκευή γραφήματος συνάρτησης μιας μεταβλητής είναι απλή διαδικασία και μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ας δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το γράφηματης συνάρτησης

$$f(x) = x^2 $$

 1. Απευθείας, με κλήση της συνάρτησης plot2d:
  plot2d(x^2, [x,-3,3]);
  
 2. Με ορισμό της ποσότητας y και κλήση της συνάρτησης plot2d:
  y:x^2;
  plot2d(y, [x,-3,3]);
  
 3. Με ορισμό της συνάρτησης f(x) και κλήση της συνάρτησης plot2d:
  f(x):=x^2;
  plot2d(f(x), [x,-3,3]);
  

Όλοι οι τρόποι θα δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα:

x^2

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.