Ασκήσεις γραφικών παραστάσεων με το Maxima

Οι γραφικές παραστάσεις μαθηματικών συναρτήσεων μπορεί να αποδειχθούν αληθινό βάσανο με προγράμματα όπως το Excel ή το OpenCalc. Με το Maxima είναι πολύ απλές και απαιτούν μόλις μία γραμμή κώδικα: τον ορισμό της συνάρτησης.

Δοκιμάστε να κάνετε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις:

  1. $$f(x) = -x^2+5, \, x \in [-5,5] $$
  2. $$f(x) = x\frac{x-1}{x+1}, \, x \in [0,2] $$
  3. $$f(x) = 1-\frac{x^2}{3}, \, x \in [0,3] $$
  4. $$f(x) = 1-cos(x^2-1), \, x \in [-\pi,\pi] $$
  5. $$f(x) = e^{-x^2}, \, x \in [-3,3] $$

Καλή διασκέδαση!

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.