Διάγραμμα ισοϋψών καμπυλών -contour plot- με το Maxima

Τα διαγράμματα ισοϋψών καμπυλών, ή αλλιώς contour plots, γίνονται με την εντολή contour_plot. Δείτε ένα παράδειγμα:

f(x,y):= sqrt(x*y);
contour_plot(f(x,y), [x,0,11], [y,0,11]);

Το γράφημα έχει ως εξής:

contour1

Κάθε καμπύλη στο διάγραμμα ισοϋψών καμπυλών αντιστοιχεί σε μια σταθερή ποσότητα της f. Δείτε για παράδειγμα τις τιμές x,y,f που αντιστοιχούν στη μαύρη καμπύλη (f=4):

xyf
284
444
824

Το διάγραμμα αυτό αντιστοιχεί στο τρισδιάστατο γράφημα:

plot3d(f(x,y), [x,0,11], [y,0,11]);

contour2

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.