Γράφημα πολλών συναρτήσεων μιας μεταβλητής με το Maxima

Η κατασκευή γραφήματος πολλών συναρτήσεων μοιάζει πολύ με αυτό της μιας μεταβλητής. Μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ας δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το γράφημα των συναρτήσεων:

$$f(x) = \cos(x), g(x) = \sin(x)$$

 1. Απευθείας, με κλήση της συνάρτησης plot2d:
  plot2d([cos(x), sin(x)], [x,0,2*%pi]);
  
 2. Με ορισμό των ποσοσοτήτων f,g και κλήση της συνάρτησης plot2d:
  f:cos(x);
  g:sin(x);
  plot2d([f,g], [x,0,2*%pi]);
  
 3. Με ορισμό των συναρτήσεων f(x),g(x) και κλήση της συνάρτησης plot2d:
  f(x):=cos(x);
  g(x):=sin(x);
  plot2d([f(x),g(x)], [x,0,2*%pi]);
  

Όλοι οι τρόποι θα δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα:

cos-sin

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.