Ιστόγραμμα με την R

Το βίντεο έχει διάρκεια 15:03. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


R plot histogram hist rnorm ιστόγραμμα ραβδόγραμμα συχνοτήτων

Το ιστόγραμμα γίνεται με την εντολή hist. Για παράδειγμα, το ιστόγραμμα μιας μεταβλητής που έχει 1000 τυχαίους αριθμούς της τυπικής κανονικής κατανομής είναι:

y <- rnorm(1000)
hist(y)

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν διάφορες επιλογές που μπορεί ο χρήστης να "επέμβει". Πχ, να αλλάξει το πλήθος των των τάξεων (nclass), να αλλάξει τα όρια των αξόνων (xlim, ylim) ή να αλλάξει την απεικόνιση από συχνότητα σε πυκνότητα (freq=FALSE).

y <- rnorm(1000)
hist(y, nclass=15, xlim=c(-4,4), ylim=c(0,0.5), freq=FALSE)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.