Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "συσχέτιση"

Το παράδειγμα μαιευτικής κλινικής: το πρόβλημα των διδύμων και η λύση με νέα μοντελοποίηση (20:05).
Tags: Βάσεις δεδομένων μαιευτική κλινική πολλά-προς-ένα δίδυμα σχεσιακό μοντέλο ξένο κλειδί συσχέτιση

Κλειδιά οντοτήτων και συσχετίσεων (23:18).
Tags: Βάσεις δεδομένων μοντέλο Ο/Σ κλειδί οντότητας υπερκλειδί υποψήφιο κλειδί πρωτεύον κλειδί σύνθετο κλειδί κλειδί συσχέτισης

Περιορισμοί πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού (13:04).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Επίδραση των περιορισμών πρεωτεύοντος και ξένου κλειδιού (16:41).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Εναύσματα (triggers) ενημέρωσης βάσης δεδομένων (16:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί εναύσματα διαδοχική ενημέρωση διαδοχική διαγραφή SQL DDL CREATE CREATE TABLE PRIMARY KEY FOREIGN KEY

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε οπτικό περιβάλλον διεπαφής (GUI) παράδειγμα με το libre office base (51:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί PRIMARY KEY FOREIGN KEY libre office GUI διεπαφή χρήστη