Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "online databases"

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R: Κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (FRED) (28:30).
Tags: R online databases πηγές δεδομένων FRED USA ΑΕΠ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν γράφημα γραμμών line plot

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R με χρήση της βιβλιοθήκης fImport (23:16).
Tags: R online databases πηγές δεδομένων fImport rmetrics ΑΕΠ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν γράφημα γραμμών line plot hist kurtosis skewnes

Λήψη και μοντολεοποίση χρηματοοικονομικών δεδομένων στην R με τη βιβλιοθήκη quantmod (21:27).
Tags: R online databases πηγές δεδομένων quantmod ισοτιμίες μετοχές διαγράμματα μετοχών

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R: Οικονομικοί δείκτες από την παγκόσμια τράπεζα (23:53).
Tags: R online databases πηγές δεδομένων word bank οικονομικοί δείκτες ανισότητα