Ασκήσεις SQL: Περισσότερα για τα ερωτήματα επιλογής SQL

Ερωτήσεις και ασκήσεις με βάση τη διάλεξη Ερωτήματα επιλογής SQL, λογική σύζευξη και διάζευξη, NULL, ταίριασμα κειμένου, περιοχή τιμών από το βιβλίο Βάσεις Δεδομένων και SQL Μια πρακτική Προσέγγιση (κεφάλαιο 7)

Απαλοιφή διπλοεγγραφών με DISTINCT, λογικοί τελεστές, AND και OR, τελεστής άρνησης NOT, τελεστής περιοχής BETWEEN...AND, τελεστής συνόλου ΙΝ, τελεστής κειμένου LIKE.

Δείτε την περιγραφή της βάσης company εδώ: SQL: Περιγραφή της βάσης company. Λεπτομέρειες χρήσης της βάσης company εδώ: Πως να κάνετε τα παραδείγματα του βιβλίου Βάσεις Δεδομένων και SQL μια πρακτική προσέγγιση.

company SQL

Ερωτήσεις

 1. Να βρεθούν τα μικρά ονόματα όλων των υπαλλήλων.
 2. Να βρεθούν οι ημερομηνίες πρόσληψης όλων των υπαλλήλων.
 3. Να βρεθεί ο κωδικός και η ημερομηνία πρόσληψης όλων των υπαλλήλων.
 4. Να βρεθεί η ημερομηνία πρόσληψης όλων των υπαλλήλων που το επώνυμό τους αρχίζει από "Α".
 5. Να βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες των υπαλλήλων που το όνομά τους τελειώνει σε "α".
 6. Να βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες των υπαλλήλων που το όνομά τους περιέχει το "ί".
 7. Να βρεθεί ο κωδικός και το επώνυμο όλων των υπαλλήλων του τμήματος 3 με μισθό μεγαλύτερο από 1100 €.
 8. Να βρεθεί ο κωδικός και το επώνυμο των υπαλλήλων 1 και 3.
 9. Να βρεθεί ο κωδικός, το τμήμα, και το επώνυμο όλων των υπαλλήλων με μισθό στην περιοχή [1100, 1600) που εργάζονται στα τμήματα 1,3 και 4.
 10. Να βρεθεί ο κωδικός, το τμήμα, και το επώνυμο όλων των υπαλλήλων με μισθό λιγότερο από 1100 € ή περισσότερο από 1300 €.
 11. Να βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες των υπαλλήλων που εργάζονται στα τμήματα 1,3 και 4.
 12. Να βρεθούν τα τμήματα που οι υπάλληλοί τους παίρνουν μισθό 1050 ή 1100 ή 1300 €.
 13. Να βρεθούν τα τμήματα που οι υπάλληλοί τους παίρνουν μισθό από 1150 ως 1300 € αλλά δεν προσλήφθηκαν μέσα στο 2004.
 14. Να βρεθεί ο κωδικός, και το όνομα όλων των υπαλλήλων των τμημάτων 1,2,4 και μισθό [1000, 1500] € με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το μισθό.
 15. Να βρεθεί ο κωδικός και το όνομα των υπαλλήλων με μισθό στην περιοχή [1500, 1800]
 16. Να βρεθεί ο κωδικός και το όνομα των υπαλλήλων με ημερομηνία πρόσληψης το πρώτο εξάμηνο του 2003.
 17. Να βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες των υπαλλήλων με κωδικό μεταξύ 200 και 600.
 18. Να βρεθεί ο κωδικός των τμημάτων στα οποία εργάζονται υπάλληλοι που αν ο μισθός τους αυξηθεί κατά 6% η αύξηση θα είναι μεταξύ 75 και 150 €.
 19. Να βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες των υπαλλήλων που αν ο μισθός τους αυξηθεί κατά 3.8% η αύξηση θα είναι μεταξύ 40 και 100 €.
 20. Να βρεθεί ο τίτλος και ο προϋπολογισμός όλων των έργων με ποσοστό προόδου μεταξύ 10 και 50%.
 21. Να βρεθεί το όνομα και ο μισθός των υπαλλήλων των τμημάτων 3 και 5 με ημερομηνία πρόσληψης μετά την 20/8/2003.
 22. Να βρεθούν οι κωδικοί των τμημάτων στα οποία απασχολούνται υπάλληλοι που το μισρό τους όνομα είναι Βασίλης ή Βασιλική.
 23. Να βρεθεί το όνομα και το τμήμα των υπαλλήλων με μισθό είτε άγνωστο είτε μικρότερο του 1100 €.
 24. Να βρεθούν τα μικρά ονόματα των υπαλλήλων που δεν ανήκουν στα τμήματα 3 ή 4.
 25. Να βρεθούν οι ημερομηνίες πρόσληψης εκείνων των υπαλλήλων που ο μισθός τους θα αυξηθεί περισσότερο από 120 € αν πάρουν αύξηση 4%, με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς την ημερομηνία.
 26. Να βρεθεί ο κωδικός και το όνομα των υπαλλήλων που είτε ανήκουν στα τμήματα 2 και 4 είτε δεν προσλήφθηκαν μετά την 1/6/2003.
 27. Να βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες των υπαλλήλων που παίρνουν μισθό μεγαλύτερο από 1100 € ή δεν ανήκουν στα τμήματα 4 και 5.
 28. Να βρεθούν τα ονόματα των υπαλλήλων του τμήματος 1 με ημερομηνία πρόσληψης όχι στο διάστημα μεταξύ 1/9/2000 και 1/3/2001, με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το επώνυμο.
 29. Να βρεθεί ο κωδικός και το όνομα των υπαλλήλων που το επώνυμό τους αρχίζει με με χαρακτήρα ανάμεσα στο "Α" και το "Ε" είτε είναι μετά το "Ρούσσης".
 30. Να βρεθεί ο τίτλος και ο προϋπολογισμός των έργων που αν η πρόοδος τους αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, τότε η πρόοδος τους θα είναι μεγαλύτερη του 50%.
 31. Να βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες των υπαλλήλων των τμημάτων 1,3 και 4 που παίρνουν μισθό [900, 1400) €.
 32. Να βρεθεί ο τίτλος και η ημερομηνία λήξης όλων των έργων με προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τις 100000 € αν αυξηθεί κατά 20%, με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς την ημερομηνία λήξης.
 33. Να βρεθεί ο κωδικός, το επώνυμο και το ποσό αύξησης στο μισθό των υπαλλήλων των τμημάτων 2,3 και 5 μετά από 3,5% αύξηση του μισθού τους.
 34. Να βρεθεί ο κωδικός και η ημερομηνία πρόσληψης των υπαλλήλων που δεν έχουν μισθό.
 35. Να βρεθεί ο κωδικός και ο μισθός των υπαλλήλων του τμήματος 2 με ημερομηνία πρόσληψης μεταξύ 1/8/2001 και 15/7/2002.
 36. Να βρεθούν οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν τη διετία 2001-2.
 37. Να βρεθούν οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν τη διετία 2003/4 με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το επώνυμο.
 38. Να βρεθούν οι υπάλληλοι που μετά από αύξηση 6% του μισθού, ο μισθός τους θα βρίσκετε στην περιοχή [1150, 1250].

Απαντήσεις

Δείτε σχετικά με τον τρόπο αποστολής αποστολής ασκήσεων: [iid=507]

Καλή εξάσκηση!

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.