Ο κωδικός του μαθήματος στο MS teams

Ασκήσεις για το μάθημα Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Εδώ θα βρείτε ασκήσεις για το μάθημα Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων. Προσπαθήστε να λύσετε όσες περισσότερες μπορείτε. Στο μάθημα μπορείτε πάντα να ρωτάτε απορίες σχετικά με ασκήσεις που υπάρχουν εδώ.

Ασκήσεις βάσεων δεδομένων