Ασκήσεις SQL: Ερωτήματα ομαδοποίησης και συνάθροισης

Πέρα από την απλή επιλογή εγγραφών, εδώ αρχίζει η πραγματική δύναμη της SQL. Δοκιμάστε τις ικανότητες σας με τις φράσεις GROUP BY και HAVING.

 SELECT ... 
  FROM ...
  WHERE ...
GROUP BY ...
 HAVING ...
ORDER BY ... 

Ερωτήσεις και ασκήσεις με βάση τη διάλεξη SQL Ερωτήματα ομαδοποίησης και συνάθροισης από το βιβλίο Βάσεις Δεδομένων και SQL Μια πρακτική Προσέγγιση (κεφάλαιο 9).

Δείτε την περιγραφή της βάσης company εδώ: SQL: Περιγραφή της βάσης company. Λεπτομέρειες χρήσης της βάσης company εδώ: Πως να κάνετε τα παραδείγματα του βιβλίου Βάσεις Δεδομένων και SQL μια πρακτική προσέγγιση.

company SQL

Ερωτήσεις

 1. Να βρεθεί ο μέσος μισθός ανά τμήμα υπαλλήλων.
 2. Να βρεθεί ο μέγιστος μισθός ανά τμήμα υπαλλήλων.
 3. Να βρεθεί ο μέγιστος μισθός ανά τμήμα υπαλλήλων για υπαλλήλους που δεν προσλήφθηκαν το 2004.
 4. Να βρεθεί το πλήθος προσλήψεων ανά ημερομηνία πρόσληψης με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το πλήθος.
 5. Να βρεθεί η τελευταία ημερομηνία πρόσληψης ανά τμήμα.
 6. Να βρεθεί η διαφορά μεγαλύτερου-μικρότερου μισθού ανά τμήμα με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς τη διαφορά.
 7. Να βρεθεί ο μέσος μισθός ανά τμήμα, χωρίς τη χρήση της avg.
 8. Να βρεθεί ο κωδικός των τμημάτων με περισσότερους από 5 υπαλλήλους.
 9. Να βρεθεί ο κωδικός των έργων στα οποία απασχολούνται περισσότεροι από 4 υπάλληλοι.
 10. Να βρεθεί το πλήθος των υπαλλήλων του τμήματος 4 που δεν έχουν μισθό.
 11. Να βρεθεί το πλήθος των υπαλλήλων που το επώνυμό τους αρχίζει μετά το "Κ" ανά τμήμα υπαλλήλων.
 12. Να βρεθεί ο κωδικός όλων των τμημάτων που απασχολούν περισσότερο από 2 εργαζόμενους με μισθό κάτω από 1200 €.
 13. Να βρεθεί ο μέσος μισθός ανά τμήμα, για υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά την 1/1/2002.
 14. Να βρεθεί ο κωδικός των υπαλλήλων που απασχολούνται σε ακριβώς 3 έργα.
 15. Να βρεθεί το πλήθος των έργων με προϋπολογισμό κάτω από 100000 €.
 16. Να βρεθεί ο μέσος μισθός ανά τμήμα υπαλλήλων, για υπαλλήλους που δεν εργάζονται στο τμήμα 1 και το τμήμα τους απασχολεί περισσότερο από 4 υπαλλήλους, με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το μέσο μισθό.

Απαντήσεις

Δείτε σχετικά με τον τρόπο αποστολής αποστολής ασκήσεων: Αποστολή απαντήσεων ασκήσεων SQL

Καλή εξάσκηση!

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.