Σχεδίαση βάσης - Δρομολόγιο γραμμής εκτελείται από πλοίο που ανήκει σε εταιρεία

Δεδομένα:

 • Μια ακτοπλοϊκή εταιρεία μπορεί να έχει πολλά πλοία
 • Κάθε πλοίο είναι ιδιοκτησία μιας μόνο εταιρείας
 • Υπάρχουν καθορισμένα δρομολόγια, πχ Θεσσαλονίκη-Αλόνησος
 • Κάθε δρομολόγιο εκτελείται πιθανά από πολλά πλοία, αλλά σε διαφορετικές ώρες και μέρες
 • Πχ, το δρομολόγιο εκτελείται από το πλοίο "Χώρα" κάθε μέρα στις 5μμ, και το πλοίο "Θάλασσα II" στις 6πμ και 4μμ
 • Το ταξίδι επιστροφής με το ίδιο πλοίο καταγράφεται ως διαφορετικό δρομολόγιο
 • Δεν υπολογίζουμε ενδιάμεσους σταθμούς (ή θεωρήστε αυτό το κομμάτι ως επέκταση της άσκησης!)

Ζητούμενα:

 1. Να προτείνετε ένα μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων για τη σχεδίαση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
 2. Να προτείνετε ένα σχεσιακό μοντέλο για την υλοποίηση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
 3. Να δώσετε τις εντολές SQL για τον ορισμό μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
 4. Να δώσετε παραδείγματα INSERT, DELETE και UPDATE για κάθε περίπτωση: πχ καταγραφή ενός νέου δρομολογίου, πώληση ενός πλοίου από μια εταιρεία σε άλλη, ή την κατάργηση ενός δρομολογίου κτλ
 5. Να απαντήσετε με SQL σε ερωτήσεις όπως, ποιες εταιρείες εκτελούν δρομολόγια στη Σάμο, ή ποια εταιρεία έχει τη μεγαλύτερη συνολική χωρητικότητα επιβατών σε όλα τα καράβια της, κτλ

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.