Ασκήσεις SQL: Υποερωτήματα

Υποερωτήματα SQL:

SELECT ... (SELECT ...)
SELECT ... WHERE ... IN (SELECT ...)
SELECT ... WHERE ... ANY (SELECT ...)
SELECT ... WHERE ... ALL (SELECT ...)
SELECT ... WHERE ... EXISTS (SELECT ...) 

Ερωτήσεις και ασκήσεις με βάση τη διάλεξη Υποερωτήματα SQL από το βιβλίο Βάσεις Δεδομένων και SQL Μια πρακτική Προσέγγιση (κεφάλαιο 12).

Δείτε την περιγραφή της βάσης company εδώ: SQL: Περιγραφή της βάσης company. Λεπτομέρειες χρήσης της βάσης company εδώ: Πως να κάνετε τα παραδείγματα του βιβλίου Βάσεις Δεδομένων και SQL μια πρακτική προσέγγιση.

company SQL

Ερωτήσεις

 1. Να βρεθεί ο τίτλος και η ημερομηνία λήξης του έργου με την παλαιότερη ημερομηνία έναρξης.
 2. Να βρεθεί ο υπάλληλος του τμήματος 4 με το μεγαλύτερο μισθό από τους υπαλλήλους του ίδιου τμήματος.
 3. Να βρεθεί ο τίλτος και η ημερομηνία έναρξης των έργων στα οποία εργάζεται περισσότεροι από 2 υπάλληλοι του τμήματος στο οποίο απασχολείται ο υπάλληλος μς κωδικό 109.
 4. Να βρεθούν τα έργα που απασχολούν περισσότερους υπαλλήλους από όσους εργάζονται στο τμήμα με κωδικό 4.
 5. Να βρεθεί σε ποια έργα δεν απασχολούνται υπάλληλοι του τμήματος 2 με μισθό μεγαλύτερο από 1300 €.
 6. Να βρεθεί το ονοματεπώνυμο του διευθυντή του τμήματος με τους περισσότερους υπαλλήλους που απασχολούνται στο τμήμα με κωδικό 5.
 7. Να βρεθεί ο κωδικός και το όνομα όλων των τμημάτων στα οποία εργάζονται υπάλληλοι με απασχόληση στο έργο με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
 8. Να βρεθεί το ονοματεώνυμο του διευθυντή τμήματος με το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων που απασχόλησης στο έργο με κωδικό 5.
 9. Να βρεθεί το ονοματεπώνυμο του διεθυντή του τμήματος που αποασχολούν περισσότερο από 30% του δυναμικού τους στο έργο με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
 10. Να βρεθεί το όνομα του τμήματος με τους περισσότερους υπαλλήλους στο έργο με το μικρότερο ποσοστό προόδου.
 11. Να βρεθεί το ονοματέπωνυμο των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε όλα τα έργα με προϋπολογισμό άνω των 300000 €.
 12. Να βρεθεί το ονοματέπωνυμο των υπαλλήλων που δεν συμμετέχουν σε κανένα έργο με προϋπολογισμό άνω των 300000 €.

Απαντήσεις

Δείτε σχετικά με τον τρόπο αποστολής αποστολής ασκήσεων: Αποστολή απαντήσεων ασκήσεων SQL

Καλή εξάσκηση!

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.