Ασκήσεις SQL: Επιπλέον ενσωματωμένες συναρτήσεις

Ερωτήσεις και ασκήσεις με βάση τη διάλεξη Επιπλέον ενσωματωμένες συναρτήσεις SQL από το βιβλίο Βάσεις Δεδομένων και SQL Μια πρακτική Προσέγγιση (κεφάλαιο 18).

Δείτε την περιγραφή της βάσης company εδώ: SQL: Περιγραφή της βάσης company. Λεπτομέρειες χρήσης της βάσης company εδώ: Πως να κάνετε τα παραδείγματα του βιβλίου Βάσεις Δεδομένων και SQL μια πρακτική προσέγγιση.

company SQL

Ερωτήσεις

  1. Να βρεθεί ο μέσος μισθός του τμήματος 4 με προσέγγιση 0 δεκαδικών ψηφίων.
  2. Να βρεθεί ο μέσος μισθός του των υπαλλήλων που απασχολούνται στο έργο 5 με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων.
  3. Να δώστε τη λίστα των υπαλλήλων (όνομα, επώνυμο) που απασχολούνται στο έργο 21 με τη μορφή ΕΠΩΝΥΜΟ Ο (όλα κεφαλαία, επώνυμο, κενό, αρχικό ονόματος).
  4. Να βρεθεί η ημερομηνία 60 ημέρες μετά τη λήξη του έργου 5.
  5. Να βρεθεί σε ποια έργα δεν απασχολούνται υπάλληλοι του τμήματος 2 με μισθό μεγαλύτερο από 1300 €.
  6. Να βρεθεί το ονοματεπώνυμο του διευθυντή του τμήματος με τους περισσότερους υπαλλήλους που απασχολούνται στο τμήμα με κωδικό 5.

Απαντήσεις

Δείτε σχετικά με τον τρόπο αποστολής αποστολής ασκήσεων: Αποστολή απαντήσεων ασκήσεων SQL

Καλή εξάσκηση!

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.