Η ώρα είναι:

Αποστολή απαντήσεων ασκήσεων SQL

Απαντήσεις

Αν στείλετε απαντήσεις, προτιμήστε τον απλό και εύκολο τρόπο του αρχείου κειμένου. Χρησιμοποιήστε έναν απλό συντάκτη κειμένου (notepad, notepad++, kate, gedit, κ.λπ.) όχι επεξεργαστές κειμένου τύπου Word, κ.λπ. Δείτε το απλό παράδειγμα που επισυνάπτω.

Δώστε ένα απλό αρχείο (.txt) με όλες τις απαντήσεις σας. Γράψτε τον αριθμό της ερώτησης, την εκφώνηση της ερώτησης και από κάτω την απάντηση σας σε SQL.

Καλή εξάσκηση!

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)