Ασκήσεις SQL: Σύζευξη πινάκων στην SQL

Ασκήσεις με σύζευξη δύο ή περισσότερων πινάκων:

NATURAL JOIN

INNER JOIN

θ JOIN

LEFT JOIN

 SELECT ... 
  FROM ... JOIN ...
  WHERE ...
GROUP BY ...
 HAVING ...
ORDER BY ... 

Ερωτήσεις και ασκήσεις με βάση τη διάλεξη Ερωτήματα SQL με σύζευξη και ομαδοποίηση από το βιβλίο Βάσεις Δεδομένων και SQL Μια πρακτική Προσέγγιση (κεφάλαιο 11).

Δείτε την περιγραφή της βάσης company εδώ: SQL: Περιγραφή της βάσης company. Λεπτομέρειες χρήσης της βάσης company εδώ: Πως να κάνετε τα παραδείγματα του βιβλίου Βάσεις Δεδομένων και SQL μια πρακτική προσέγγιση.

company SQL

Ερωτήσεις

 1. Να βρεθεί το όνομα του προϊσταμένου του τμήματος με κωδικό 4.
 2. Να βρεθεί το όνομα και ο μισθός όλων των υπαλλήλων που απασχολούνται σε έργα με ημερομηνία έναρξης μετά τις 1/6/2005.
 3. Να βρεθεί ο τίτλος και ο προϋπολογισμός μετά από αύξηση 10% όλων των έργων στα οποία απασχολούνται υπάλληλοι με μισθό περισσότερο από 1800 €.
 4. Να βρεθούν τα ονόματα των προϊσταμένων των τμημάτων στα οποία εργάζονται υπάλληλοι με μισθό που αν αυξηθεί κατά 4.5%, θα ξεπεράσει τα 1500 €.
 5. Να βρεθεί ο μέσος μισθός των υπαλλήλων που δεν απασχολούνται στα έργα 5 ή 38.
 6. Να βρεθεί ο τίτλος και η ημερομηνία λήξης όλων των έργων στα οποία απασχολείται ο υπάλληλος με κωδικό 780.
 7. Να βρεθεί ο τίτλος και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης όλων των έργων με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 100000 €, στα οποία απασχολούνται υπάλληλοι με μισθό μεγαλύτερο από 1400 €.
 8. Να βρεθούν τα ονόματα των υπαλλήλων του τμήματος 4 που απασχολούνται στο έργο με κωδικό 5.
 9. Να βρεθεί ο κωδικός και ο τίτλος όλων των έργων στα οποία απασχολούνται υπάλληλοι με μισθό μεγαλύτερο από 1400 €.
 10. Να βρεθούν τα ονόματα όλων των υπαλλήλων, καθώς και τα ονόματα των προϊσταμένων τους, που απασχολούνται στα έργα με κωδικούς 5 και 38.
 11. Να βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες των υπαλλήλων που δεν απασχολούνται σε κανένα έργο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 100 000 €.
 12. Να βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες των υπάλληλων που εργάζονται στο ίδιο τμήμα με αυτό του υπαλλήλου με κωδικό 412.
 13. Να βρεθεί ο μεγαλύτερος μισθός από τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο έργο 43.
 14. Να βρεθεί το όνομα του τμήματος και το όνομα του προϊσταμένου στα οποία ο προϊστάμενος απασχολείται στο έργο με κωδικό 21.
 15. Να βρεθεί ο μέσος μισθός των υπαλλήλων του τμήματος 6 που απασχολούνται στο έργο με κωδικό 38.

Απαντήσεις

Δείτε σχετικά με τον τρόπο αποστολής αποστολής ασκήσεων: Αποστολή απαντήσεων ασκήσεων SQL

Καλή εξάσκηση!

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.